SIA "Buschmann tools" ir noslēdzis 12.03.2020 līgumu Nr. SKV-L-2020/18 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds